0

Η αντιμετώπιση ενός συλλογικού τραύματος. Από την θεσμική εντροπία στην ψυχική επεξεργασία και στην επανόρθωση. Δυνάμεις και προοπτικές.

[Επεξεργασμένη εκδοχή της εισήγησης μου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις 4/10/2023]. Την ενοχή δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε ούτε απλά να την παρακάμψουμε. Μπορούμε όμως να την αναγνωρίσουμε. [...]

page 1 of 4