Ψυχανάλυση & Θεωρία Πολιτισμού

  • Τον φόνο πόσων από τα παιδιά του πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει ένας άνθρωπος -χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα, για να θεωρείται πως έχει μια κανονική ψυχική οργάνωση;

    Kurt Eissler | 1963
  • Η κλασσική ψυχανάλυση ανακάλυψε την απόγνωση του παιδιού μέσα στον ενήλικο ως την πραγματικότητα του παρελθόντος. Η ψυχολογία του εαυτού αποκάλυψε την απόγνωση του ενήλικου μέσα στο παιδί ως την πραγματικότητα του μέλλοντος.

    Heinz Kohut |1979
ΑΡΧΕΙΟ

Editorial, Ταινιοθήκη κ.α

KEIMENA

Κείμενα με θέμα την ψυχανάλυση & την θεωρία πολιτισμού.
Μεταφράσεις, αναλύσεις, ερμηνείες..